Om Borgo.

Borgo grundades 2018 med målsättningen att erbjuda bättre bolån till fler. Bolånemarknaden i Sverige har länge dominerats av ett fåtal banker och en prissättning kännetecknad av kampanjer och tillfälliga rabatter, vilket har inneburit färre möjligheter och sämre villkor för konsumenter. Genom en unik struktur och digitala processer som effektiviserar och förbättrar bolåneprocessen, vill vi öppna upp och modernisera bolånemarknaden.

Sveriges nya hypoteksbolag.

Borgo är ett fristående hypoteksbolag vars målsättning är att kunna erbjuda marknadsledande bolån via distributionspartners, samt sparkonton. Genom att flera företag går samman skapar vi skalfördelar och förutsättningar för att erbjuda attraktiva räntor till konsumenter på ett ekonomiskt hållbart vis.

Distribution av Borgos bolån.

Borgos bolån kommer erbjudas genom ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken, under deras varumärken men med Borgo som kreditgivare.

Tillstånd och licenser.

Borgo har tillstånd att bedriva verksamhet med tillstånd enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (“LBF”) samt enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (“LUSO”) och står under tillsyn av Finansinspektionen. Alla medarbetare hos Borgo som arbetar med bolån är licensierade av SwedSec samt har en bakgrund inom bank och finans med stor erfarenhet av bolån.

Borgos ägare.

Borgo ägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken samt bolagets grundare.

Ledning och styrelse.

Borgos grundare och ledningsgrupp har lång erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn i stort samt med bolån specifikt. Noga utvalda oberoende ledamöter bidrar med ytterligare relevant kompetens och erfarenhet till bolaget.

Ledning.
 • VD Gustav Berggren
 • COO Peter Walldour
 • CFO Carl Martinson
 • CTO Daniel Kolvik
 • CMO Adam Lewenhaupt
 • CLO Camilla Philipson Watz
 • CRO Emma di Nicola
Styrelse.
 • Ordförande:Eva Cederbalk
 • Ledamöter: Julia Lannerheim (oberoende)
 • Johan Brodin (oberoende)
 • Peter Walldour
 • Per Balazsi
 • Anna Wanby
 • Gustaf Rentzhog
 • Jan-Gunnar Eurell

För mer information, kontakta oss gärna på info@borgohypotek.se.