Klagomål.

Om du är missnöjd med våra produkter och tjänster vill vi gärna veta det snarast möjligt. Vänligen se nedan hur du går tillväga.

Bolån.

Vid missnöje ber vi dig i första hand vända dig till kundtjänst hos den av våra distributörer som har förmedlat ditt lån. Förutsatt att den dialogen inte löser problemet, ombeds du kontakta klagomal@borgohypotek.se och tydligt specificera fullständigt namn och kontaktuppgifter, tjänst eller produkt som klagomålet avser, datum då problem uppstod, beskrivning av problem, stödjande information/bevis, samt om kompensation önskas och isåfall i vilken omfattning. Efter mottaget klagomål återkopplar Borgo till dig via mail med en beskrivning av nästa steg.

Sparkonto.

Om du har klagomål gällande våra sparkonton ombeds du kontakta klagomal@borgohypotek.se och tydligt specificera fullständigt namn och kontaktuppgifter, kontonummer som klagomålet avser, datum då problem uppstod, beskrivning av problem, stödjande information/bevis, samt om kompensation önskas och isåfall i vilken omfattning. Har du ett sparkonto hos Borgo via en distributör ombeds du i första hand ta kontakt med dem vid frågor. Är det mer generella frågor snarare än klagomål ombeds du kontakta vår kundtjänst. Efter mottaget klagomål återkopplar Borgo till dig via mail med en beskrivning av nästa steg.

Missnöje med hantering av klagomål.

Är du missnöjd med hur Borgo har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du har också möjlighet att vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå , Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket, den kommunala konsumentvägledningen för opartisk information och vägledning.