Finansiering.

Finansiering av verksamheten.

För att bedriva bolåneverksamhet kommer Borgo finansiera sig genom en kombination av säkerställda obligationer, inlåning från allmänheten samt eget kapital.

Obligationer.

Borgo kommer emittera säkerställda obligationer vilka på sikt kommer utgöra den största delen av bolagets finansiering. Investerare förväntas primärt vara finansiella institut. Borgo arbetar för tillfället med förberedelser för att kunna påbörja emitteringen, inklusive arbete med rating.

Inlåning.

Utöver säkerställda obligationer kommer inlåning från allmänheten, genom sparkonton, utgöra den största finansieringskällan för Borgos verksamhet. Sparkonton hos Borgo kommer omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Rapporter.

Rapporter, finansiell information och presentationer kommer tillgängliggöras på denna sida när den operationella verksamheten har påbörjats.